21. veebruar 2024

Eesti Päevalehes ilmub artikkel sellest, et Eesti teadusasutused ei ole rahul valitsuse teadusrahastuspoliitikaga, sest suur osa raha jääb riigikoridoridesse tuulduma ega jõua teadlasteni. Eesti teaduste akadeemia nimel annab artiklis kommentaari Marek Tamm, kes kinnitab, et teadusele eraldatud riiklik lisaraha ei jõua alati teadlasteni: „Seda ennekõike ministeeriumite vähese suutlikkuse tõttu teadusraha optimaalselt kasutada. Samuti seetõttu, et laekuvast lisarahast liigub ebapiisav hulk uurimistoetustesse ja teaduse baasfinantseerimisse.“ Ta nimetab kahetsusväärseks seda, et kõik ministeeriumid pole suutnud neile eraldatud teadusarenduse raha täies ulatuses ära kasutada. „Seetõttu ei ole me 1% taset veel siiani päriselt saavutanud. Pigem on tegelik riiklik rahastus jäänud 0,8% juurde SKP-st,“ sõnab Marek Tamm. (21.02.24, Eesti Päevaleht, „Ülikoolid: teadusel jääb neljandik lubatud rahastusest saamata“, lk 20). Loe siit.