21. november 2022

Akadeemia presidendi teadusnõunik Rein Vaikmäe osales 21.–23. novembril Euroopa Polaarnõukogu (European Polar Board, EPB) koosolekul Luxemburgis. Koosolekul kiideti heaks EPB uus strateegiadokument 2022–2027, kinnitati EPB 2022. a eelarve ja 2023. a eelarve projekt ning arutati EPB sekretariaadi asukoha probleeme. Leping Madalmaade Teadusfondiga NOW sekretariaadi majutamiseks NOW pinnal Haagis kehtib 2024. aasta lõpuni. Arutelu tulemusena otsustati kuulutada välja EPB liikmesriikidele suunatud avalik konkurss sekretariaadile majutuse ning vajalike tugiteenuste pakkuja leidmiseks alates 1.01.2025 viieks aastaks. Kooskõlastati ka konkursikutse tooriktekst, mida sekretariaat viimistleb ja saadab liikmesorganisatsioonidele 2023. aasta algul. EPB koosoleku korraldas Luxemburgi polaaruuringute komitee PolarLu.