21. märts 2024

President Tarmo Soomere osales Saksamaa teaduste akadeemia Leopoldina ja Norra teaduste akadeeemia korraldatud 10. inimõiguste ja teaduse suhestumisele pühendatud sümpoosionil (Berliin, 20.-21.03) lühiülevaatega akadeemilise vabaduse ja inimõiguste temaatika arengutest Eestis viimastel aastatel.