21. märts 2023

President Tarmo Soomere külastas Hamburgi süvauuringute instituuti. Kohtumisel instituudi juhtkonnaga arutati Eesti teaduste akadeemia ja Hamburgi süvauuringute instituudi vahelise koostöö võimalusi. Kõne all oli Hamburgi süvauuringute instituudi laiendatud delegatsiooni (sh ülikoolide, akadeemia, senati ja parlamendi esindajad) visiit Baltimaade akadeemiatesse 2024. aastal, toetamaks uute võrgustike kujunemist Hamburgi ja Baltimaade teadusasutuste vahel ning uuendamaks olemasolevaid kontakte. Teise olulise küsimusena oli kõne all Ukraina ülikoolide administratiivtöötajate koolitusprogramm 25 aasta eest sarnases programmis osalenud Baltimaade administratiivtöötajate kaasosalusel. Hamburgi süvauuringute instituudi infopäev Eesti teaduste akadeemias toimus 24. aprillil.