21. mai 2022

Arvi Freiberg mõtiskleb Postimehe veerus „Teadlase pilguga“ loodusteaduste rolli üle kaasaegse ühiskonna kujunemisel ja võimalikest tulevikusuundumustest. (21.05.22, Postimees, „Tehisintellekt on varsti ületamas inimmõistust“, lk 8). Loe siit.