19.-20. märts 2024

President Tarmo Soomere osales kutsutud eksperdina USA teaduste akadeemiate, Zürichi tehnikaülikooli ETH ja Simons Foundationi korraldatud nõupidamisel „Rebuilding and strengthening Ukrainian science
and innovation in support of economic recovery“ (Zürich, 19.-20.03). Nõupidamise sihiks oli Ukraina teaduse ja innovatsiooni ökosüsteemi ülesehitamiseks vajalike meetmete ja tööriistade kujundamine. Tarmo Soomere jagas sessioonis „National models for linking science and innovation to economic growth“ teaduse ökosüsteemi ülesehitamise kogemusi eri väärtusruumide piiril paiknevates riikides koos endise Iisraeli peateaduri Mina Teicheriga.