17. veebruar 2024

Tarmo Soomere avab Postimehe veerus „Teadlase pilguga“ hiljutist Euroopa Liidu Nõukogu seisukohta teadusuuringute ja innovatsiooni mõju kohta poliitika kujundamisel. Dokument näeb teadust ja innovatsiooni tandemina pakkumas tuge Euroopas tehtavatele otsustele. Tarmo Soomere kirjutab: „Oleme Eestiski näinud, et teadlaste ja poliitikute üksteisemõistmine on võimalik. Viimasel ajal küll harva. Nii nagu kogemuste ja kompetentsi siire, sünnib see suhtlemisest ja vastastikku õppimisest. Teadusnõustamise süsteem võiks neid kogukondi lähendada. Et nad vähemalt omavahel räägiksid. Sõltumata sellest, milliseid poliitilisi otsuseid tehakse.“ (17.02.24, Postimees, „Hea nõu tee läheb Euroopas üle kivide ja kändude“ , lk 8). Loe siit.