17. veebruar 2023

Ilmunud on Keele ja Kirjanduse mahukas teemanumber „Nõukogude aja kirjandus- ja kultuurielu“, mille on koostanud Tõnu Tannberg. Teemanumber on sündinud 2022. aasta mais toimunud konverentsi „Sovetiaja kirjandus- ja kultuurielu. Uued allikad, lähenemisviisid, tõlgendused“ ettekannete põhjal. Rohkem infot.