17. detsember 2022

Maarja Kruusmaa kirjutab Postimehe veerus „Teadlase pilguga“ sellest, et valitsused ja Euroopa Liit tervikuna peavad olema suutelised oma kriisijuhtimist põhimõtteliselt muutma. Tänu elatustaseme tõusule ja uutele tehnilistele vahenditele on meil head võimalused ohjeldada võimalikku kriiside kaskaadi. Vajame paindlikke koostöömudeleid, kiiret kõigi ressursside kaasamist ja kohalikku otsustusjulgust, mis põhineb ühistel väärtustel. (17.12.22, Postimees, „Apokalüpsise ratsanikega tuleb tegeleda korraga“, lk 8). Loe siit.