17.06.2021

Eesti teaduste akadeemia eestvedamisel toimus Euroopa riikide peateadurite foorumi (European Science Advisors Forum, ESAF) ja Euroopa komisjoni teadusnõustamise mehhanismi SAM projekti SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) ühine veebiseminar. Käsitleti erinevate riiklike ja piirkondlike teadusnõustamise süsteemide tugevaid külgi. Lisainfo