17.01.2020

Akadeemik Jaak Aaviksoo esines Poska akadeemias aasta avaloenguga teemal "Teadus ja tänapäeva maailm".