16. märts 2024

Karl Pajusalu kirjutab Postimehe veerus „Teadlase pilguga“ keelte uuestisünnist. Kuigi keelte surm on tänases maailmas palju tavalisem kui keelte sünd, näib, et keeli tekib hooga juurde. Maailma keelte suurtes andmebaasides, nagu seda on Ethnologue, on esitatud juba üle 7000 keele, neist ligi pool on küll märgitud ohustatuks. Sellest hoolimata keelte üldarv suureneb ja peale täpsema kirjeldamise on selle põhjuseks varem kasutusest kõrvale jäänud või iseseisva staatuse minetanud keelte emantsipeerumine, mida on nimetatud ka keele uuestisünniks. (16.03.24, Postimees, „Keelte uuestisünd“, lk 8). Loe siit.