16.05.2020

Postimehe nädalalõpulisas kirjutab akadeemik Jüri Allik, kuidas hinnata ülikooli teaduspanust. Uue rektori valimiste kõrval toob akadeemik Allik välja ka nn üldised reeglid, kuidas lugeda teaduspublikatsioone ja nende mõju maailma teadusele, et samas saada ka parim pilt ühe asutuse või riigi teadusest. Juttu on ka teadusbürokraatia ja poliitikute rollist fenomenis, kus Eesti teadus tervikuna on (näljutamisele vaatamata) üks kõige kiiremini arenevaid maailmas (Postimees AK, 16. mai 202, lk 3). Artiklit vt siit.