15. veebruar 2022

Tallinna Ülikooli Kirjastuselt ilmus kogumik „Vestlused Lotmaniga“, kus on avaldatud kõik teadaolevad Juri Lotmani
intervjuud esimest korda ühtede kaante vahel. Kogumiku koostas ja varustas saatesõnaga Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor ja akadeemik Marek Tamm. Loe siit.