15. september 2022

Naisakadeemikute ettepanekul toimus kohtumine sõja tõttu Eestisse tulnud Ukraina teadlastega. Kohtumisel osalesid akadeemikud Tiina Randma-Liiv, Anne Kahru, Maris Laan, Jakob Kübarsepp ja neli Ukraina teadlast: Olha Alieksieieva, Kateryna Lobanova, professor Oleksandr Tarasov ja professor Iryna Mihus. Kohtumise avas president Tarmo Soomere. Tutvustusringi juhatas sisse kohtumise idee autor Tiina Randma-Liiv. Järgnes vestlus vabas vormis, kontaktide vahetamine ja kokkulepete sõlmimine isikute tasandil. Ukraina teadlaste kontakteerumine Eesti teaduste akadeemiaga sai teoks pärast üleskutse avaldamist akadeemia kodulehel. Infovahetusele aitas kaasa EURAXESSi võrgustik. Akadeemiaga võttis ühendust üheksa Ukraina teadlast, kellest neli osales kohtumisel akadeemikutega. Kaks teadlast on teada andnud, et on leidnud erialase töö välismaal. Eesti teaduste akadeemia jätkab sõja tõttu Eestisse tulnud Ukraina teadlaste toetamist kontaktide vahendamise kaudu.