15. mai 2023

President Tarmo Soomere ja  akadeemik Urmas Kõljalg osalesid Euroopa kliimakonverentsil Varssavis. Konverentsi korraldasid Poola teaduste akadeemia ja Saksamaa teaduste akadeemia Leopoldina. Konverentsil arutasid 90 teadlast 45 riigist kliimamuutustega kohanemise strateegiaid ja kaasnevate mõjude leevendamise võimalusi. Tarmo Soomere osales plenaararutelus „Infrastruktuur, mobiilsus ja riskid“. Toetamaks ühise arusaama kujunemist ning kohanemis- ja leevendustegvuste kavandamist kohaliku, regionaalse ja globaalse tasandi koostöös, võeti vastu ühisavaldus „Varssavi kommünikee kliimamuutuste kohta Euroopas“. Kommünikee ingliskeelse teksti leiab siit ja eestikeelse teksti siit. Rohkem infot Euroopa kliimakonverentsist.