15. juuni 2024

Ülo Mander kirjutab Postimehe veerus „Teadlase pilguga“, et fossiilkütuste kasutamise piirangud on keskkonna parandamiseks jätkuvalt vajalikud, ent kasvuhoonegaaside heite tõkestamiseks tuleb pilk pöörata looduslikele ja inimtegevusest mõjutatud ökosüsteemidele. Lisaks CO₂-le emiteerivad need järjest enam ka teisi ohtlikke kasvuhoonegaase: metaani (CH4) ja naerugaasi (N2O). See tähendab inimmõjuliste looduslike alade osatähtsuse suurenemist kogu kliimasoojenemise protsessis. (15.06.24, Postimees, „Kliimapoliitikast globaalse soojenemise pidurdamisel“, lk 8). Loe siit.