15. juuni 2023

President Tarmo Soomere andis venekeelses raadiokanalis Raadio4 ülevaate Kahhovka hüdroelekrijaama tammi õhkulaskmisega seonduvatest keskkonnamõjudest. Veehoidla ümbruses langeb põhjavee tase ja niisutus- ning veevarustussüsteemid lakkavad töötamast. Üleujutatud aladel tammist allavoolu saab tugeva löögi ökosüsteem ning jõkke jõuab mürgiseid ja muul moel ohtlikke aineid, sh reovett kanalisatsioonist ja loomade korjuseid. Need kantakse Mustale merele. Seal triivivad need koos hoovustega peamiselt Rumeenia, Bulgaaria ja pikemas perspektiivis Türgi poole. Kuigi ohtlike ainete kontsentratsioon aegamisi kahaneb ja tõsiseid haigusi põhjustavaid baktereid loodetavasti liikvele ei lähe, võib oht ulatuda Dnepri suudmest sadade kilomeetrite kaugusele.