14. jaanuar 2023

Jarek Kurnitski kirjutab Postimehe veerus „Teadlase pilguga“ paradigma muutusest ventilatsioonis. Möödunud aastal toimusid olulised edusammud nii viiruse eralduse kvantifitseerimisel kui ka ventilatsiooni efektiivsuse määramisel punktsaasteallikaga. Neist sündis detsembris uus Euroopa post-Covid ventilatsiooni projekteerimismeetodi ettepanek, milles on kandev roll ka akadeemik Kurnitskil. (14.01.23, Postimees, „Koroona tõi ventilatsiooni paradigma muutuse“, lk 6). Loe siit.