14.06.2019

Ukraina ülikoolide delegatsiooni õppevisiidi raames toimus akadeemias seminar "Euroopa ülikoolide innovatiivne areng - Balti tee" (Ukraina ülikoolide delegatsiooni juhtis professor Alvydas Baležentis). Ettekannetega esinesid teaduste akadeemia uurija-professor Dmitri Vinnikov, Eesti noorte teaduste akadeemia peasekretär dr Anastasiya Astapova ja kultuuriministeeriumi teadusnõunik dr Aleksandr Aidarov. Seminari modereeris akadeemia presidendi teadusnõunik professor Rein Vaikmäe.