13. oktoober 2023

Akadeemia president Tarmo Soomere kirjutab Sirbis, et erinevuste ilmnemine ja suurenemine Euroopa teaduse eetikakoodeksi ja Eesti hea teadustava vahel ei ole kindlasti hea. „Vajame rohkem koostööd ja üksteise mõistmist. Nii maailma, Euroopa, Eesti kui ka ülikoolide ja asutuste tasemel,“ ütleb ta. (13.10.23, Sirp, „Teadustöö eetikakoodeksi rakendamine teadlase kaitseks“, lk 14–15). Loe siit. Artikkel tugineb Tarmo Soomere ettekandele, mille ta pidas 22. septembril 2023 toimunud Eesti teadusagentuuri teaduseetikaseminaril „Kuidas toetada teadlasi eetilise teadustöö tegemisel“.