12. november 2022

Enda kogemusest teaduse populariseerimisel kirjutab Postimehe „Teadlase pilguga“ veerus värske teaduse populariseerimise elutööpreemia laureaat, akadeemik Andres Metspalu. (12.11.22, Postimees, „Teaduse populariseerimisest teadlase pilguga“, lk 8). Loe siit.