12. märts 2022

Ukraina sõda on tõstatanud mitmeid olulisi küsimusi. Miks jätsid lääneriigid Budapesti memorandumiga võetud kohustused täitmata ja kas 1994. aastal allakirjutatud dokumenti saab võrrelda NATO lepinguga? Küsimustele otsib Postimehe lisas „Arvamus ja kultuur“ vastust Lauri Mälksoo. (12.03.22, Postimees, „Ukraina ja 1994. aasta Budapesti memorandum“, lk 31). Loe siit.