12. jaanuar 2023

Arvi Freiberg osales IYBSSD 2022 (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development) nõuandva komitee ülemaailmsel koosolekul. ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisele (aastaks 2030) suunatud arutelus oli kõne all alusteaduste dekaadi väljakuulutamine analoogselt ookeaniteaduste ja jätkusuutliku arengu dekaadiga. Rohkem infot alusteaduste aastast . Eesti teaduste akadeemia kaasosalusel toimunud alusteaduste aasta sündmused.