12. detsember 2022

Anu Realo ja Jaak Aaviksoo vastavad Õhtulehe veebiloos küsimusele, mida nad arvavad teaduse rollist lõhestunud ühiskonnas aina teravamaks kiskuva metsadebati taustal. Jaak Aavisoo ütleb muu hulgas, et praeguses debatis ei ole teadlased teaduslikus mõttes eri seisukohtadel ning probleem on pigem selles, et nad püüavad vastata küsimustele, millele teadus ei saa vastata. Anu Realo toob muu hulgas esile, et väga oluline on olla teadlik neist võimalikest teguritest, mis võivad mistahes valdkonna teadustöö erapoolikust ja kallutatust suurendada, ning püüda neid vähendada või kõrvaldada. Vaid nii on võimalik parema, täpsema ja usaldusväärsema teaduse poole püüelda. Loe artiklit siit.