12.08.2019

Paide Vallimäel toimunud seitsmendal Arvamusfestivalil 9. ja 10. augustil toimunud aruteludes osalesid mitmed teaduste akadeemia liikmed. Seekordsel arvamusfestivalil oli ühiskonna ja majanduse teadus- ning teadmistepõhisus üks läbivaid teemasid. Palju tähelepanu pöörati teadlaste positsioonile ja rollile ühiskonnas.

Reedel, 9. augustil toimunud arutelus "Sidus Eesti: teadlase roll ja vastutus" arutleti teadlaste osa ning panuse üle Eesti ühiskondlikus elus. Diskussioonis osalenud teaduste akadeemia president Tarmo Soomere rõhutas humanitaar- ning sotsiaalteadlaste rolli ühiskondlike pingete vältimisel ja maandamisel. Samal päeval osales arutelul "Teaduskeel(ed) – kellele ja kuidas?" Jakob Kübarsepp ning arutelul "Teadlane meedias" Jaak Aaviksoo. Festivali "Meie tuleviku" alal esines sõnavõtuga Toomas Asser.