11. veebruar 2023

Väga võimalik, et humanitaarteadused on kriitilise tähtsusega, et toime tulla hiiglaslike probleemidega, mida inimkond on mõne viimase kümnendiga suutnud tekitada. Humanitaarteadlased otsivad üha enam valdkonnaülest koostööd ja loovad interdistsiplinaarseid uurimissuundi, mis lubaksid inimtegevust mõtestada võimalikult mitmekülgselt,  kirjutab Marek Tamm Postimehe veerus „Teadlase pilguga“. (11.02.23, Postimees, „Humanitaaria uued horisondid“, lk 8). Loe siit.