11.-15.10.2021

President Tarmo Soomere, peasekretär Jaak Järv ja rahvusvaheliste suhete nõunik akadeemik Jüri Engelbrecht osalesid ülemaailmse teadusnõukogu (International Science Council, ISC) II virtuaalsel üldkogul. Arutelude fookuses oli ISC tegevuskava aastateks 2022–2024. Tutvustati ISC strateegiat „Edendades teadust kui globaalset avalikku hüve“, valiti uus juhatus järgnevaks kolmeks aastaks ning anti välja ISC teadusauhinnad kümnele väljapaistvale teadlasele ja teadusorganisatsioonile. Teaduspublikatsioonide reformi käsitleva resolutsiooni täistekst on leitav ISC-i kodulehel siin. Resolutsioon, mis puudutab teaduse mõju valitsuste poliitikatele ja programmidele, on leitav siin.  ISC üldkogu päevakava, ettekanded ja slaidid on leitavad ISCi kodulehel siin. Aastatel 2022–2024 juhib Eesti teaduste akadeemia ISCi Euroopa gruppi.