11.-12.06.2021

Eesti teaduste akadeemia saab aastateks 2022–2024 rahvusvahelise teadusnõukoja Euroopa sektsiooni eesistujaks.

President Tarmo Soomere osales rahvusvahelise teadusnõukoja (International Science Council, ISC) Euroopa sektsiooni (European ISC Members) aastakoosolekul. Sellesse koostöövõrgustikku kuulub ligi 50 Euroopa riikide teaduste akadeemiat ja teadlaste ühingut. Ühenduse praegune eesistuja on Šveitsi teaduste akadeemia.

Otsustati, et Eesti teaduste akadeemia võtab ühenduse eesistuja kohustused üle selle aasta hilissügisest ajavahemikuks 2022–2024. Eesistumise perioodi plaane tutvustades rõhutas Tarmo Soomere teadusdiplomaatia olulisust poliitikakujundamises.

Käsitleti ISC tegevuskava 2022–2024, teaduspublitseerimise tulevikku ja teaduse rolli kroonviiruse järgses maailmas.

ISC toetab avatud teaduse ideed ning lähenemist, kus ainsaks piiranguks on nõue viidata autorile (nn CC BY 4.0 litsents). Tutvustati akadeemiate visioone teaduse rollist kroonviiruse-järgses maailmas: Soome teaduse ja kunstide akadeemia läkitust „Paindudes, kuid mitte murdudes“ (aprill 2021, leitav siin) ja Briti akadeemia ülevaadet „Kujundades COVID dekaadi: pikaajalistest mõjudest ühiskonnas“ (märts 2021, leitav siin).