10. oktoober 2022

President Tarmo Soomere ja akad Jaan Undusk külastasid president Bernd Schneidmülleri kutsel Heidelbergi teaduste akadeemiat. Nõupidamisel osalesid akad Unduski kauaaegsed kolleegid ja koostööpartnerid Heidelbergis, prof Ulrich Kronauer ja prof Andreas Deutsch („Saksa õigussõnaraamatu“ projektijuht), samuti Heidelbergi akadeemia juhatuse liige prof Matthias Kind. Kaht akadeemiat ühendab koostöö Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse kaudu baltisaksa ajaloo ja kultuuri alal.  Selle laiendusena fookustab ühiskonverents Tallinnas 2023. aastal pikaajaliste ühiste uuringute käivitamisele humanitaarteaduste vallas. Info ja foto Heidelbergi teaduste akadeemia kodulehel. Vaata ka Underi ja Tuglase Kirjandusekeskuse uudist.