10.09.2020

President Tarmo Soomere ja peasekretär Jaak Järv osalesid rahvusvahelise teadusnõukoja (International Science Council, ISC) Euroopa sektsiooni virtuaalsel aastakoosolekul. ISC tegevjuht dr. Heide Hackmann tutvustas organisatsiooni tulevikuplaane. Arutelu käigus rõhutati teadusseltside ja regionaalse kaasamise olulisust. Teaduspaneeli peateema oli teadusartiklite avamine laiale avalikkusele. Praegu toimivaid publitseerimismustreid tutvustas Briti Kuningliku Ühingu liige, ISC teaduse ja tehnoloogia komitee (CODATA) president prof Geoffrey Boulton. Akadeemia president Tarmo Soomere juhtis tähelepanu ISC erinevatele rollidele arenenud ja arengumaades ning majanduslike argumentide olulisusele publitseerimismustrite muutmisel. Peasekretär Jaak Järv märkis, et praegune kohmakas ja kallis teaduskirjastamise süsteem ei saa olla kestlik. Alternatiiviks on üha laiemalt leviv nn arhiiv-ajakirjade süsteem,  kus teadustöö avalikustatakse ilma eelneva retsenseerimiseta ning seda saavad lugeda kõik asjahuvilised. Lugejate hulgas on ka selle eriala teadlased, kes annavad tööle pädeva hinnangu, nt viidates sellele või arendades edasi selle töö ideid. Kuna tööd levivad veebis, on igati võimalik hinnata nende mõjukust ja olulisust teadussuuna arengus.

Eesti teaduste akadeemia osalemise kohta rahvusvahelises teadusnõukojas vt Eesti teaduste akadeemia kodulehel siin. ISC Euroopa sektsioonist täpsemalt siin.