10.02.2020

ETV Plekktrummi saate külaline on akadeemik Maarja Kruusmaa. Tehnoloogia areng toob endaga jätkuvalt kaasa järske muutusi inimeste elus. Lisaks võimaldab uuenev tehnika koguda aina suuremaid infomahte ümbritsevast keskkonnast. Kas sellest piisab, et haavatavat loodust paremini mõista? Vt saadet siit.