1. november 2022

Tarmo Soomere ja Anu Realo osalesid akadeemiate koostöökogu (Inter Academy Partnership) konverentsil (The Triennial Conference of the InterAcademy Partnership [IAP]) Arizonas. Tarmo Soomere esines lühiettekandega sessioonil „Winning from Greater Inclusion: Relation between diversity and academic culture“.  Ettekande osana esitas ta poliitikasoovituse: kuulata nende väikeste riikide akadeemiate häält, kes töötavad kõrvuti suure ja brutaalse naabriga. Koos Leedu teaduste akadeemia presidendi Juras Banysega tõsteti esile küsimus Venemaa osalemisest IAP töös praeguses situatsioonis ja vajaduse lisaks majanduslikele aspektidele anda oma riikidele ka välispoliitika-alaseid soovitusi. Rohkem infot IAP konverentsist siin.