01.12.2021

Akadeemik Jaak Vilo kirjutas ERRi arvamusloos, et Eesti doktoriõppe maht peaks kasvama 300–400 doktorikraadini aastas. Vajalik maht tuleb valdkonniti läbi analüüsida ja sellest juhinduda. Maht peab tagama kõikide erialade piisava järelkasvu ja konkurentsi ülikoolide ametikohtadele ning lisaks riigile ja ettevõtetele tähtsate rollide täitmise. Loe siit.