09.10.2019

Õhtuleht avaldas president Tarmo Soomere vastuse ajalehes Eesti Ekspress ilmunud artiklile, milles toodi välja akadeemik Endel Lippmaa 2008. a samale väljaandele antud intervjuus esitatud valeväited. President Soomere toob välja, et akadeemik Lippmaa ei valetanud, vaid tugines toona tänaseks vananenud infol. Vt artiklit siit.