09.03.2021

Tartu ülikooli füüsikalise keemia professor akadeemik Enn Lust osales Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee konverentsi paneelarutelus sõnumiga vesiniku- ja salvestustehnoloogia tähtsusest süsinikuneutraalsuse saavutamisel Eestis. Meie kõige suurem puudujääk Euroopa puhta kütuse ja muude roheliste lepete direktiivide täitmisel on transport ja selle suur CO2 heitme osakaal. Eestis tuleb mõelda täiemahulise vesinikutehnoloogia ahela käivitamisele. Oluline on ka käivitada Põhja-Euroopa alalisvooluvõrgu ehitamine. Konverentsi saab järele vaadata siit.