09.02.2021

President Tarmo Soomere osales Euroopa kriisiennetuse ja kriisiresistentsuse (ehk kriisidega minimaalsete kahjudega toimetuleku) võimalusi käsitleva uuringu peamisi sihte ja katvust kaardistaval nõupidamisel.

Uuring on planeeritud teha projekti SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) ja Euroopa Komisjoni teadusnõustamise mehhanismi (Science Advisory Mechanism, SAM) koostöös. Osalesid Euroopa Komisjoni peateadurite rühma (Group of Chief Science Advisors, GCSA), Euroopa teaduseetika ja uute tehnoloogiate rühma (European Group on Ethics in Science and Technologies, EGE), Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse (Joint Research Centre, JRC) ja SAM üksuse esindajad.