06.11.2019

Eesti Kirkus ilmus president Tarmo Soomere kõne akadeemilise teoloogia seltsi ja Eesti teaduste akadeemia assotsieerumislepingu allakirjutamise puhul (15.10.2019).