05.04.2019

President Tarmo Soomere kohtus Austraalia teaduste akadeemia asepresidendi dr T. J. Higginsi ja rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja Nancy Pritchardiga. Vahetati kogemusi noorte teadlaste organiseerimise ja akadeemia avaliku infovoo kujundamise vallas. Eesti jaoks on väga väärtuslik Austraalia teaduste akadeemia kogemus üldhariduskooli õpetajatele mõeldud materjali koostamisel, mis peegeldab õppekava seost eesliiniteadusega.