03.06.2019

President Tarmo Soomere osales ESAF-i (European Science Advisors Forum) Skype'i-koosolekul, et arutada 26.-27. juunil 2019 Dublinis toimuva ESAF-i viienda istungi sisulist programmi, samuti organisatsiooni tgevuste ning arengute teemal ning akadeemiate võimalikust võtmerollist tulevikus. Koosolekust võtsid osa professor Janusz M. Bujnicki Poolast ja professor Gerd Folkers Šveitsist. Täiendavat infot vt siit.