01.10.2021

Akadeemik Tarmo Soomere kirjutab Sirbis, et leidlik ja inimlik haridus on üks neid väärtusi, mis sillutab teed tulevikku. Arvamusloo aluseks on 10. septembril rahvaülikoolide konverentsil peetud kõne. (01.10.2021, Sirp, „Leidlik ja inimlik haridus sillutab teed tulevikku“, lk 34–36). Loe siit.