Anto Raukase stipendiumi saavad Tallinna tehnikaülikooli üliõpilased

Akadeemik Anto Raukase nimelise stipendiumi pälvivad kaks Virumaalt pärit Tallinna tehnikaülikooli esimese aasta üliõpilast.

Stipendiaadid on rakendusfüüsika eriala tudeng Mirtel Toming ning elektroenergeetika ja mehhatroonika eriala tudeng Daria Kolomiitseva.

Konkursikomisjoni liikme, teaduste akadeemia energeetikakomisjoni esimehe Arvi Hamburgi sõnul sai stipendiaatide valikul määravaks nende visioon oma panusest tuleviku energiatööstusesse kodupiirkonnas.

Mirtel Toming on osalenud tuumaenergeetika aruteludel ja temaatilisel praktikumil ning uurib Tallinna tehnikaülikoolis lisaks rakendusfüüsika interdistsiplinaarsele õppekavale ka tuumamagnetresonants-spektroskoopia diagnostika meetodeid.

Daria Kolomiitseva õppis juba gümnaasiumis loodusteaduslikke valikaineid, tal on suur huvi tuumafüüsika ja matemaatika vastu ning kõrge motivatsioon tegutseda tulevikus energeetikavaldkonnas.

2000-eurone stipendium on suunatud energeetika või füüsika bakalaureuse või rakenduskõrgharidusõppe esimese aasta üliõpilastele, kes on omandanud keskhariduse Lääne- või Ida-Virumaa õppeasutuses. Toetuse eesmärk on populariseerida energeetika ja füüsika erialasid ning toetada Virumaa noorte arengut ja panust Eesti energeetika ning tuumaenergeetika tulevikku. Stipendiumi idee ja rahaline toetus pärinevad Fermi Energialt.

Anto Raukas oli MTÜ Eesti Tuumajaam üks peamisi asutajaid ning kindla veendumuse kandja, et Eesti rajab oma tuumajaama. Ta selgitas väsimatult Eesti ühiskonnas elektritootmise mitmekesistamise vajadust, tuumaelektrijaama olulisust, keskkonnaeeliseid ja ohutusmeetmeid.