Selgunud on akadeemia eriauhinnad õpilaste teadustööde konkursil

Eile toimunud õpilaste teadusfestivali auhinnagalal anti üle teaduste akadeemia eriauhinnad tänavusel õpilaste teadustööde konkursil. Akadeemia preemiad pälvisid Eetu Kalevi Heikkilä, James Daniel Rock ja Virginia Ždanova.

Miina Härma Gümnaasiumi 12. klassi õpilane Eetu Kalevi Heikkilä tegi uurimustöö „Pöörlemistelg, mille korral pöördkeha ruumala on minimaalne“ (juhendaja Hendrik Vija). Akadeemia hindamiskomisjon tõi esile, et huvitav ja selgelt püstitatud probleem on saanud lahenduse matemaatilise analüüsi abil. Samuti on autor selgitanud saadud tulemuse kasutuspiire ja pakkunud võimalikke arendusi. Ingliskeelne töö on teostatud ja esitatud professionaalselt. 

Tallinna Prantsuse Lütseumi 12. klassi õpilane James Daniel Rock tegi töö „Lasteaiaks ettevalmistava raamatu loomine muukeelsetele lastele“ (juhendaja Liis Reier). Komisjon ütles tagasisides, et autori määratletud „praktiline töö“ sisaldab väga mitmetahulist ning oluliste järeldusteni viivat Eesti haridussüsteemis ilmneva keelelõhe analüüsi, mis väärib omaette tähelepanu ja tunnustust. Samas ei piirdu autor järelduste kirjapanekuga, vaid astub väga konkreetse sammu mainitud probleemide lahendamiseks. Ta loob raamatu, mille eesmärgiks on muukeelsete lase ettevalmistamine lasteaiaks.

Tartu Annelinna Gümnaasiumi 12. klassi õpilase Virginia Ždanova töö teema oli „Rahvusvahelise klassikalise loterii Eurojackpot kulukuse statistiline uuring“ (juhendaja Natalia Ivanova). Akadeemia komisjon tõi tunnustusena esile, et töö autori esitatud loteriitulemuste analüüs näitab kujukalt, kuidas statistika korrastab ja selgitab juhuslike sündmuste poolt hägustatud maailmapilti ja avab nende sündmustega seotud nähtuste ja protsesside vahelisi seoseid. Eelduseks on muidugi lähteandmete piisavalt suur kogum ja selge probleemide püstitus.  Need eeldused on selles töös igati täidetud.

Teaduste akadeemia tunnustuse pälvisid lisaks ka kaks põhikooli õpilaste tööd. Tunnustuse said Tallinna Reaalkooli 9. klassi õpilane Liisa Grete Pürg oma tööga „Koroonateemaliste artiklite kommentaariumi keel Delfi ja Postimehe näitel“ (juhendaja Reet Varik) ning Aste Põhikooli 7. klassi õpilased Karl Vapper ja Siim Vatsfeld tööga „Mullapüksid 2021“ (juhendajad Ülle Soom ja Inge Vahter).

Akadeemia auhinnad said ka tunnustuse pälvinud gümnaasiumiõpilaste juhendajad.

Akadeemia komisjonis osalesid akadeemikud Jaak Järv, Kalle Kirsimäe, Valter Lang ja Peeter Saari ning Eesti noorte teaduste akadeemia liikmed Karin Kogermann ja Kerli Mõtus. Eesti Rahva Muuseumis toimunud auhinnagalal andis preemiad üle Jaak Järv.

Ülevaate kõigist õpilaste teadustööde konkursi parimatest leiab Eesti teadusagentuuri veebilehelt. Auhinnagala on järelevaadatav siin.