Akadeemik Jarek Kurnitski – 50

Jarek Kurnitski on sündinud 22. oktoobril 1970. aastal. 1988. aastal lõpetas ta Tallinna Õismäe gümnaasiumi (varem 17. keskkool) ja 1990. aastal Tallinna tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse erialal. Magistrikraadi kaitses ta 1995. aastal Helsingi tehnikaülikooli juures ehituskonstruktsioonide ja ehitusfüüsika alal ning 2000. aastal samas doktorikraadi hoonete tehnosüsteemide alal.

Aastatel 1990–2010 töötas Jarek Kurnitski Helsingi tehnikaülikoolis assistendi, teaduri, juhtivteaduri ja dotsendina ning 2009–2012 Soome Innovatsioonifondis SITRA juhtivspetsialistina. Aastatel 2012–2014 oli ta Tallinna tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise instituudi ehituskonstruktsioonide professor, 2013–2016 direktor. Alates 2013. aastast on Jarek Kurnitski Aalto Ülikooli dotsent (Adjunct Professor); alates 2015 TTÜ hoonete energiatõhususe ja sisekliima professor, alates 2017 ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor, liginullenergia uurimisrühma juht. Eesti teaduste akadeemia liikmeks valiti Jarek Kurnitski 2018. aastal.

Jarek Kurnitski on üks Euroopa juhtivatest teadlastest hoonete energiatõhususe ja sisekliima valdkonnas. Ta on olnud keskne autor Eesti ja Soome energiatõhususe miinumumnõuete ja arvutusmetoodika väljatöötamisel, mis on loonud vundamendi liginullenergiahoonete ehitamisele. REHVA (Euroopa kütte, ventilatsiooni ja jahutuse erialaühenduste katusorganisatsioon) liginullenergiahoonete töörühma juhina on ta töötanud välja Euroopa tasemel tehnilisi aluseid hoonete energiatõhususdirektiivi rakendamiseks, samuti osalenud mitmete Euroopa standardite väljatöötamisel. Jarek Kurnitsi osaleb aktiivselt avalikkuse teavitamisel parema sisekliimaga ja energiatõhusamate hoonete rajamiseks. Tal on märkimisväärne kogemus ka teadus- ja arendustegevuse rahastamise alal. Ta tunnetab hästi ettevõtetes toimuvat toote- ja muud arendustööd ning tema tegevuses on oluline koht koostööl nii Eesti kui välisettevõtetega.  

Akadeemik Kurnitski on Eesti teadusagentuuri hindamisnõukogu liige. Ta on olnud hinnatud ekspert mitmete riikide teadusrahastuse taotluste hindamisel, sh pikaajaliselt Rootsi teadusagentuur Formasele, osalenud oponendina kaitsmiskomisjonides, korraldanud rahvusvahelisi konverentse. Ta on mitmete teadusajakirjade toimetuskolleegiumite liige. Tema sulest on ilmunud üle 300 publikatsiooni teaduslikes ja rakenduslikes väljaannetes. Jarek Kurnitskit on tunnustatud Euroopa ja Skandinaavia erialaorganisatsioonide REHVA ja SCANVAC teadusauhindadega. Ta on pälvinud Soome ehitusinseneride liidu kuldmedali. Mitmel korral on ta saanud tunnustuse Tallinna tehnikaülikooli aasta teadusartikli tehnika ja tehnoloogia valdkonnas eest (2013, 2019), samuti valitud Tallinna tehnikaülikooli aasta teadlaseks (2016). 2018. aastal pälvis Jarek Kurnitski riigi teaduspreemia tehnikateaduste valdkonnas.