Akadeemik Hando Runnel 85

Hando Runnel on sündinud 24. novembril 1938. aastal Järvamaal. Keskhariduse omandas ta Tartu 1. keskkoolis ja Paide keskkoolis, mille lõpetas 1956. aastal. Aastatel 1957–1962 õppis Eesti põllumajanduse akadeemias agronoomiat. 

Aastatel 1966–1971 töötas Hando Runnel ajakirja Looming toimetuses. Alates 1971 on ta vabakutseline kirjanik. Aastatel 1992–1993 oli esimene kaunite kunstide professor Tartu ülikoolis, üks usuteaduskonna taastajatest 1991. aastal ning 2004–2008 Tartu ülikooli kuratooriumi kahe järjestikusese koosseisu liige. Hando Runnel on kirjastuse Ilmamaa asutaja (1992), sarja „Eesti mõttelugu” käivitaja ja peatoimetaja, kümnete sarja köidete koostaja ja saatesõnastaja. Alates 1995. aastast on ilmunud 172 mahukat köidet väärtuslikumast osast eesti mõttevarast läbi aegade.  

Eesti teaduste akadeemia liikmeks valiti Hando Runnel 2012. aastal 

Hando Runneli äärmiselt mitmekülgse loometegevuse tähtsaima ja mõjukaima osa moodustab luule. Avalikkuse ette jõudis tema esimene kogu „Maa lapsed” ajakirjas Looming 1963. aastal. Tänaseks on temast kujunenud eesti kirjanduse üks juhtfiguure, kirjanduse kui rahvusliku identiteedi kandja sümbol. Ta on olnud rahvusliku poliitilise luule viljeleja, isikupärane lastekirjanik ja esseist, draamakirjanik ning aktiivne ühiskonnategelane ja kirjanduselu korraldaja. Tema luuletused on sügavalt läbi mõeldud, jõuliselt rahvuslikud ja eesti aadet hoidvad. Need on tuttavad kõigile eestastele. Paljud Runneli värsid on jõudnud rahva südamesse viisistatud kujul. Tema kirjutatud arvustused, kirjanduslikud esseed ja ühiskondlikult suunitletud publitsistika on alati terase analüütilise pilguga. Loomingulised portreed Jaan Krossist, Mati Undist, Ilmar Laabanist jt kuuluvad eestikeelse esseistika tippu. 

Hando Runnel on Eesti kirjanike liidu  liige alates 1969. aasast ning valitud korduvalt selle juhatusse. Aastail 1990–1992 oli ta Eesti kongressi ja 1991–1992 põhiseaduse assamblee liige. Ta on Tartu ülikooli rahvusmõtte auhinna üks asutajatest 2003. aastal ning auhinnakomisjoni pikaajaline liige. Ta on osalenud ülikooli juures tegutseva Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendiumikomisjoni töös.  

Hando Runneli loomingut ja silmapaistvat tegevust Eesti rahvusliku mõtte tutvustamisel ja propageerimisel on tunnustatud Juhan Smuuli kirjanduspreemiaga (1988, 1989), kirjanduse aastapreemiaga (1992), Kultuurkapitali Eesti rahvuskultuuri fonfi elutööpreemiaga (2006) ja Gustav Suitsu stipendiumiga (2007). Ta on pälvinud Riigivapi IV klassi teenetemärgi (1997) ja Valgetähe II klassi teenetemärgi (2006). Aastast 2002 on Hando Runnel Tartu linna aukodanik ja Tartu suurtähe kavaler, 2017 anti talle üle iseseisvuse taastamise tänukivi, 2019 pälvis ta Tartu ülikooli Rahvusmõtte auhinna ning 2023 Arnold ja Heli Susi nimelise sõnajulguse missioonipreemia ning Juhan Liivi luuleauhinna.