Konkursi komisjon

Esimees: Mart Kalm, akadeemik, akadeemia humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakond

Liikmed:

 • Martti Raidal, akadeemik, akadeemia astronoomia ja füüsika osakond
 • Jarek Kurnitski, akadeemik, akadeemia informaatika ja tehnikateaduste osakond
 • Eero Vasar, akadeemik, akadeemia bioloogia, geoloogia ja keemia osakond
 • Kristjan Vassil, Tartu ülikool, teadusprorektor
 • Rein Drenkhan, Eesti maaülikool, teadusprorektor
 • Katrin Niglas, Tallinna ülikool, teadusprorektor
 • Tiit Lukk, Tallinna tehnikaülikool, teadusprorektor
 • Marin Laak, Eesti kirjandusmuuseum, vanemteadur
 • Märt Volmer, välisministeerium, asekantsler, (Arktika teemaliste ja Venemaa teemaliste uurija-professorite konkurss)
 • Marge Mardisalu-Kahar, välisministeerium, Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia osakonna peadirektor, (Arktika teemaliste ja Venemaa teemaliste uurija-professorite konkurss)
 • Tiina Randma-Liiv, akadeemik, Tallinna tehnikaülikool, täisprofessor tenuuris, (Arktika teemaliste ja Venemaa teemaliste uurija-professorite konkurss)
 • Jaan Undusk, akadeemik, akadeemia humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakond, (eesti keele ja selle õpetamise uurija-professorite konkurss)
 • Arvi Hamburg, Eesti teaduste akadeemia energeetikakomisjoni esimees, (tulevikuenergeetika uurija-professorite konkurss)