Valik arhiividokumente 1937–1940

Koostaja: akadeemik Tõnu-Andrus Tannberg

Alljärgnevalt on kõigile huvilistele kättesaadavaks tehtud valik Eesti teaduste akadeemia tegevust aastatel 1938–1940 kajastavaid arhiiviallikaid, mis on tänasel päeval tallel rahvusarhiivis. Valitud dokumendid kajastavad akadeemia tegevuse üksikuid tahke ja ei anna süsteemset ülevaadet selle asutuse ajaloost. Teaduste akadeemia loomise eellugu, tegevust aastatel 1938–1940 ning likvideerimist on põhjalikumalt käsitletud Erki Tammiksaare ja Ken Kallingu monograafias „Eesti Teaduste Akadeemia ajalugu. Arenguid ja järeldusi“ (Tallinn, 2008).

Eesti Teaduste Akadeemia seadus projekt koos seletuskirjaga, juuni 1937 (RA, ERA.1108.5.901, l 18–31). 00.06.1937. Vt dokumenti siin.

Eesti Vabariigi majandusministrile esitatud Eesti Teaduste Akadeemia eelarve kava, 18. detsembril 1937. aastal (RA, ERA.1108.5.901, l 1–2). 18.12.1937. Vt dokumenti siin.

Eesti Vabariigi haridusministri seletuskiri Eesti Teaduste Akadeemia seaduse eelnõule (RA, ERA.1108.5.901, l 57–58). 11.01.1938. Vt dokumenti siin.

Eesti Vabariigi Riigihoidja otsusega väljakuulutatud Eesti Teaduste Akadeemia seadus (haridusministrile saadetud koopia), 28. jaanuaril 1938. aastal (RA, ERA.1108.5.901, l 39–50). 28.01.1938. Vt dokumenti siin.

Villem Ernitsa avaldus Eesti Teaduste Akadeemia sekretäri ametikohale kandideerimiseks koos temapoolse sekretäri ülesannete kirjeldusega (RA, ERA.1108.5.901, l 118–121). 00.02.1938. Vt dokumenti siin.

Riigihoidja K. Pätsi otsus nimetada Eesti Teaduste Akadeemia presidendiks Karl Schlossmann, 13. aprillil 1938. aastal (RA, ERA.31.3.15174b, l 2). 13.04.1938. Vt dokumenti siin.

Riigihoidja K. Pätsi otsus Eesti Teaduste Akadeemia koosseisu kinnitamise kohta, 13. aprillil 1938. aastal (RA, ERA.31.3.15174b, l 3). 13.04.1938_0. Vt dokumenti siin.

Eesti Teaduste Akadeemia liikmete iseloomustused (haridusministri esildise lisa), 13.aprillil 1938. aastal (RA, ERA.1108.5.901, l 72–74). 13.04.1938_01. Vt dokumenti siin.

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Karl Schlossmanni ettepanek haridusministrile nimetada Julius Mark abipresidendiks, 20. aprillil 1938. aastal (RA, ERA.1108.5.901, l 67). 20.04.1938. Vt dokumenti siin.

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Karl Schlossmanni ettepanek haridusministrile nimetada akadeemia humanitaarteadus sektsiooni juhatajaks Edgar Kant, 20. aprillil 1938. aastal (RA, ERA.1108.5.901, l 85). 20.04.1938. Vt dokumenti siin.

Eesti Vabariigi Valitsuse otsus nimetada Julius Mark Eesti Teaduste Akadeemia abipresidendiks, 11. mail 1938. aastal (RA, ERA.31.3.13824, l 2). 11.05.1938_0. Vt dokumenti siin.

Eesti Vabariigi Presidendi K. Pätsi käskkiri nimetada Julius Mark Eesti Teaduste Akadeemia abipresidendiks, 11. mail 1938. aastal (RA, ERA.31.3.13824, l 3). 11.05.1938. Vt dokumenti siin.

Eesti Vabariigi Presidendi otsus Eesti Teaduste Akadeemia 1938.–1939. aasta eelarve kinnitamise kohta, 16. juuli1938. aastal (RA, ERA.31.3.10213, l 4–6). 16.07.1938. Vt dokumenti siin.

Eesti Vabariigi Presidendi otsus Eesti teaduste Akadeemia 1939.–1940. aasta eelarve kinnitamise kohta, 14. jaanuaril 1939. aastal (RA, ERA.31.3.11297, l 2–4). 14.01.1939. Vt dokumenti siin.

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Karl Schlossmanni ettepanek nimetada akadeemia sekretäri kohusetäitja kohale Hans Kauri, 28. märtsil 1939. aastal (RA, ERA.1108.5.901, l 138–139). 28.03.1939. Vt dokumenti siin.

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Karl Schlossmanni ettepanek haridusministrile nimetada Theodor Lippmaa akadeemikuks (koos lisamaterjalidega), 20. mail 1939. aastal (RA, ERA.1108.5.901, l 148–167). 20.05.1939. Vt dokumenti siin.

Eesti Vabariigi haridusministri ettepanek Eesti Vabariigi Valitsusele kinnitada Theodor Lippmaa Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks, 7. juunil 1939. aastal (RA, ERA.31.3.13759, l 1). 07.06.1939. Vt dokumenti siin.

Eesti Vabariigi Valitsuse esitis Eesti Vabariigi Presidendile K. Pätsile kinnitada Theodor Lippmaa Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks, 9. juunil 1939. aastal (RA, ERA.31.3.13759, l 2). 09.06.1939. Vt dokumenti siin.

Eesti Vabariigi Presidendi K. Pätsi käskkiri Theodor Lippmaa nimetamise kohta Eesti teaduste Akadeemia liikmeks 9. juunil 1939. aastal (RA, ERA.31.3.13759, l 2). 09.06.1939. Vt dokumenti siin.

Eesti Vabariigi Presidendi otsus Eesti Teaduste Akadeemia 1938.–1939. aasta eelarve täitmise aruande kinnistamises kohta, 7. detsembril 1939. aastal (RA, ERA.31.3.11369, l 5–7). 07.12.1939. Vt dokumenti siin.

Eesti Teaduste Akadeemia töökava 1940.-1941. aastaks (RA, ERA1108.5.980, l 1–8). 00.00.1940. Vt dokumenti siin.

Eesti Vabariigi Presidendi otsus Eesti Teaduste Akadeemia 1940.–1941. aasta eelarve kinnitamise kohta 19. jaanuaril 1940. aastal (RA, ERA.31.3.11390, l 4, 6–7). 19.01.1940. Vt dokumenti siin.

Eesti Vabariigi Presidendi otsus Eesti Teaduste Akadeemia lisaeelarve kinnitamise kohta, 26. jaanuaril 1940. aastal (RA, ERA.31.3.11403, l 4–5). 26.01.1940. Vt dokumenti siin.

Eesti Teaduste Akadeemia abipresidendi Julius Marki kiri J. Varese valitsuse haridusminister J. Semperile 16. juulil 1940. aastal (RA, ERA.R-14.1.473, l. 21–25). 13.07.1940. Vt dokumenti siin.

Eesti Teaduste Akadeemia likvideerimise korraldus 19. juulil 1940. aastal (RA, ERA.R-14.1.473, l. 32–33). 19.07.1940. Vt dokumenti siin.

Akt Eesti Teaduste Akadeemia varade ja arhiivi üleandmise kohta, 24.juulil 1940. aastal (RA, ERA.R-14.1.473, l. 45–49a). 24.07.1940. Vt dokumenti siin.

Eesti Teaduste Akadeemia Likvideerimise Komisjoni kodukord, 29. juulil 1940. aastal (RA, ERA.R-14.1.473, l 55). 29.07.1940_0. Vt dokumenti siin.

Eesti Teaduste Akadeemia Likvideerimise Komisjoni otsused, 29. juulil 1940. aastal RA, ERA.R-14.1.473, l 52–54). 29.07.1940. Vt dokumenti siin.

Eesti Teaduste Akadeemia Likvideerimise Komisjoni teade, 20. septembril 1940. aastal (RA, ERA.R-14.1.473, l. 73–74). 20.09.1940. Vt dokumenti siin.

Eesti Teaduste Akadeemia Likvideerimise Komisjoni eelarve, 27. septembril 1940. aastal (RA, ERA.R-14.1.473, l. 81–83). 27.09.1940. Vt dokumenti siin.

Eesti Teaduste Akadeemia Likvideerimiskomisjoni eelarve, 4. oktoobril 1940 (RA, ERA.R-14.1.473, l. 87, 89–90). 04.10.1940. Vt dokumenti siin.

Eesti Teaduste Akadeemia kirjastuse natsionaliseerimise akt, 28. oktoobril 1940. aastal (RA, ERA.R-14.1.473, l 138). 28.10.1940. Vt dokumenti siin.

Eesti Teaduste Akadeemia Likvideerimise Komisjoni otsused, 10. novembril 1940. aastal (RA, ERA.R-14.1.473, l. 117–119). 10.11.1940_0. Vt dokumenti siin.

Eesti Teaduste Akadeemia Likvideerimise Komisjoni lõpparuanne, 10. novembril 1940. aastal (RA, ERA.R-14.1.473, l. 120–134). 10.11.1940. Vt dokumenti siin.