Akadeemia välisliige Gábor Stépán 70

Gábor Stépán on sündinud 13. detsembril 1953. aastal Budapestis. Magistriöö masinaehituse alal on ta kaitsnud 1978. aastal Budapesti tehnikaülikooli juures ning doktoritöö samuti masinaehituse alal 1982. aastal Ungari teaduste akadeemia juures. Ta on Budapesti tehnika- ja majandusülikooli (BME) rakendusmehaanika professor, Ungari teaduste akadeemia ja Academia Europaea liige.  

Teenistusredelil on Gábor Stépán töötanud erinevatel ametikohtadel. 1974. aastal alustas ta Budapesti tehnikaülikooli õppeassistendina. Aastatel 1976–1978 oli Ungari TA arvutite ja automaatika uurimisinstituudi teadusassistent, 1978–1980 Budapesti tehnikaülikooli doktorant, 1980–1981 tööpingitehase Csepel Works projekteerimisinsener, 1981–1991 Ungari TA mehaanika teadusrühma teadur ja vanemteadur, 1988–1989 Newcastle upon Tyne’i ülikooli teadur. 1991 naases ta Budapesti tehnikaülikooli, kus oli rakendusmehaanika osakonna dotsent. Aastatel 1995–2018 oli ta Budapesti tehnika ja majandusülikooli rakendusmehaanika osakonna juhataja ning alates 1995. aastast on Gábor Stépán samas rakendusmehaanika professor. 

Professor Stépáni uurimisvaldkonnad haaravad masinaelementide vibratsiooni ja stabiilsust, mehhanismide balanseerimist, robootikat ja liikumiste juhtimisteooriat. Paljude teoreetiliste ja rakenduslike tulemuste baasil on ta loonud tugeva koolkonna Budapestis ja oma õpilaste kaudu ja väljaspool Ungarit. Tal on olnud mitmeid rahvusvahelisi grante ja koostöölepinguid tööstusega. 

Gábor Stépán on suure rahvusvahelise kogemusega teadlane. Ta on töötanud Inglismaal (Newcastle), USAs (Caltech), Prantsusmaal (Pierre and Marie University) jm. Ta on paljude erialaühingute liige, osalenud aktiivselt Euroopa mehaanikaühingu (Euromech) ning rahvusvahelise teoreetilise ja rakendusmehaanika ühingu (IUTAM) sümpoosionite komisjonis, olnud pikka aega Ungari esindaja IUTAMi peaassambleel. 

Ungari teaduste akadeemia ja BME koostöögrupp on Gábor Stépáni poolt juhituna toetanud akadeemiate vahelise koostöölepingu raames eesti ja ungari teadlaste poolt läbi viidavaid ulatuslikke ühisuuringuid lainelevi probleemide, termodünaamika ja termoelastsuse alal. Uuringute tulemusena on avaldatud mitmeid ühispublikatsioone. Gábor Stépán on korraldanud Ungari-Eesti-Soome mehaanikapäevi, olnud Eesti mehaanika-alaste uuringute evalveerija ja Eesti teaduse tippkeskuse CENS rahvusvahelise nõukoja liige.  

Gábor Stépáni tööd on tunnustatud paljude auhindade ja teaduspreemiatega, sh Széchenyi auhind (Ungari) 2011. aastal, Thomas K. Caughey dünaamikaauhind Ameerika mehaanikainseneride ühenduselt ASME 2015. aastal ja elutöö auhind rahvusvaheliselt automaatjuhtimise föderatsioonilt IFAC 2021. aastal.