Akadeemia kirjastuse uued ajakirjanumbrid on ilmunud

Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastusel on ilmunud järgmiste ajakirjade uued numbrid. Ajakirjad on kättesaadavad kirjastuse veebilehel ja allolevate linkide kaudu.