Academia Pernaviensise XIX mõttekoda „Miks keel on tähtis?“

16. märtsil kell 15.00 toimub Tartu ülikooli Pärnu kolledži raamatukogus (Ringi 35, Pärnu) Academia Pernaviensise XIX mõttekoda teemal „Miks keel on tähtis?“

Kuna samal nädalal tähistatakse ka emakeelepäeva, on seekordse mõttekoja külalisteks keeleteadlasest akadeemik Karl Pajusalu ja tema kaks poega, samuti teadlased Mihkel Pajusalu ja Sander Pajusalu.   

Ainulaadne arutelu avab keele tähenduse, tunnetuse ja kasutuse nii kultuurilisest kui ka erinevate teadusvaldkondade vaatenurgast ning peatub teemadel liivi keel ja meel, eesti keele kasutamine teaduses ja eesti teaduskeele olulisus.  

Palume üritusele eelregistreeruda hiljemalt 14. märtsil SIIN.

Esinejatest
Akadeemik Karl Pajusalu (sünd 1963 Pärnus) lõpetas Pärnu 1. keskkooli 1981. aastal ja Tartu ülikooli (TÜ) 1986. aastal. 1996. aastal kaitses ta Turu ülikoolis doktorikraadi. Aastast 2000 on akad Pajusalu TÜ eesti keele ajaloo ja murrete professor. Ta on külalisteaduriks olnud Pennsylvania ja Stanfordi ülikoolis ning külalisprofessoriks Helsingi ülikoolis. Tema uurimissuunad on eesti keele ja sugulaskeelte ning nende murrete ajalooline kujunemine, varieerumine ja dünaamika. Ta on algatanud mitmeid ettevõtmisi: TÜ foneetikalabor, keeleteaduse ja -tehnoloogia doktorikool, keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool, TÜ Lõuna-Eesti keele ja kultuuriuuringute keskus. Pärit Pärnust ja juurte poolest 100% Pärnumaalt, on ta lisaks eesti murretele uurinud põhjalikult liivi keelt ja loonud Liivimaa liivi keele kirjaviisi. See on toonud tunnustusena mh valimise Läti ülikooli audoktoriks ja Läti teaduste akadeemia välisliikmeks.

Mihkel Pajusalu (sünd 1986) on Tartu ülikooli Tartu observatooriumi kosmosetehnoloogia osakonna juhataja ning kosmosetehnoloogia kaasprofessor. Oma doktorikraadi kaitses ta TÜs, järeldoktorantuuris oli Massachussettsi tehnoloogiainstituudis. Mihkel Pajusalu täpsem eriala on astrobiofüüsika, st elu jälgede otsimine kosmoses. Ta tegeleb ka kosmosetehnoloogilise arendustööga, näiteks valgustite loomisega kuukulguritele.

Sander Pajusalu (sünd 1988) on meditsiinigeneetik, Tartu ülikooli kliinikumi geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku juhataja ning kliinilise meditsiini instituudi kaasprofessor. Peale doktorikraadi kaitsmist TÜs oli ta järeldoktorantuuris Yale ülikoolis. Sander Pajusalu uurimistööde peamiseks eesmärgiks on uute geenidiagnostika meetodite rakendamine kliinilises praktikas, mis võimaldab üha rohkematel patsientidel diagnoosida haiguste tekkepõhjusena konkreetseid pärilikke faktoreid. Samuti on ta Eesti noorte teaduste akadeemia liige.

Academia Pernaviensis on loodud eesmärgiga soodustada Pärnus akadeemilist suhtluskeskkonda, ühendada siit pärit ja Pärnuga seotud haritlasi, rikastada ühistegevustega linna haridus- ja kultuurielu ning toetada noorte osalust Pärnu akadeemilise pärandi edasikandmisel.